fbpx
+47 480 02 843 kontakt@flybymedia.no

Dronetjenester

Et utvalg av tidligere prosjekter.

Vi leverer dronefoto og dronefilm

Produksjon av innhold som film og foto er noe vi kan bistå med, ved bruk av drone lager vi filmklipp som er perfekt til å bruke på for eksempel finn.no annonser, sosiale medier eller på selve landingssiden. Her bruker vi “motion graphic” for å vise potensielle kjøpere hvor nøkkel-lokasjoner er i forhold til tomten.

Droneteknologi og dronetjenester har vært tilgjengelig på markedet i en lengre tid allerede. Dette har skapt en helt ny bransje.

Det som kan være utfordrende å holde seg oppdatert på er hvilke regler og forskrifter som er gjeldende til en hver tid

Det vi opplever på vegne av våre kunder er at 9 ut av 10 oppdrag krever RO3 lisens. Konsekvensen ved å fly uten lisens og ved forårsakelse av skade på mennesker eller eiendom, er at det kan resultere i bøter i millionklassen, eller andre rettslige konsekvenser. Ulykken kan igjen utgjøre en omdømmerisiko for din bedrift.

Viste du at det er bestiller og ikke operatøren som står juridisk ansvarlig ved en ulykke

Vi i Fly By Eiendom er svært nøye med at våre drone operatører tilfredsstiller de krav som til en hver tid stilles ved utførelse av hvert enkelt oppdrag. Dette gjør vi for å sikre deg som kunde. I tillegg sørger vi for å levere høy kvalitet og innen deadline. Drone foto og video er viktige virkemidler for å sikre at ditt prosjekt er attraktivt for potensielle kjøpere. Bilder tatt av drone er det den optimale måten å vise potensielle kjøpere hva som er av nærliggende fasiliteter i nærheten av ditt eiendomsprosjekt.

Vi har operatører som dekker hele Norge, og kan stille opp på kort varsel

Vi har også lang erfaring med andre typer produksjoner som ikke er eiendomsrelatert. Hør gjerne med oss om du har behov for drone-tjenester som en del av en større produksjon eller ønsker en reklamefilm for din bedrift. Les mer om innholdsproduksjon på Fly By Media AS sine sider.