fbpx
+47 480 02 843 kontakt@flybymedia.no

Digital markedsføring

Annonsering for Estate Oslo

Estate Oslo ønsket å formidle sine tjenester på en god måte. Ut i fra bilder tilsendt fra kunden laget vi en video som introduserte Estate Oslo og deres ansatte. Denne filmen kjørte som en annonse i sosiale medier for å trekke kunder, og ble senere omgjort til forside-video på Facebook.

Video er en god måte å formidle over sosiale medier, og gir god respons. Video og annonsering går hånd i hånd, og trekker oppmerksomheten til brukerne i havet av innhold.

Klikk her for å få vite mer om digital markedsføring.

Share This